คำขวัญวันไหว้ครู

คำขวัญวันไหว้ครู

ยูงทอง ฉบับวันไหว้ครู (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๔): ๓

 

 

 

 

การไหว้ครูจะมีความหมายและคุณค่าที่แท้จริงได้ ก็ต้องอาศัย (ก) ครูปฏิบัติตนเป็นที่ควรแก่คารวะ และ (ข) นักเรียนมีความคารวะครูอย่างจริงใจ

บุคคลผู้มีวิสัยปกติกราบไหว้ มีวิสัยปกติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนิตย์ ย่อมเจริญด้วยธรรมะ ๔ ประการ คือ อายุ วรรโณ สุขัง พลัง (คาถาสัพพีฯ)