คำขวัญในโอกาส ๒๐ ปี ของคณะเศรษฐศาสตร์

 

คำขวัญในโอกาส ๒๐ ปี
ของคณะเศรษฐศาสตร์

เขียนเมื่อ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๓

 

 

 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ ๒๐ ปี ๒๕๑๓

คณะเศรษฐศาสตร์จงเจริญ

บัณฑิตเศรษฐศาสตร์จงเจริญ

เศรษฐศาสตร์จงเจริญ

เศรษฐกิจไทยจงเจริญ

 

 

ป๋วย อึ๊งภากรณ์