ขอบัณฑิตอย่าได้ประมาท

ขอบัณฑิตอย่าได้ประมาท

เขียนเมื่อมีนาคม ๒๕๑๘

อนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ (ภาคค่ำ) รุ่นที่ ๕ – ๒๕๑๒

 

 

 

ผมมีความยินดีที่ทราบว่า กลุ่มนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
ภาคค่ำ รุ่นปี ๒๕๑๒ (รุ่นที่ ๕) จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้ ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลาย ที่จะสำเร็จประโยชน์ในมหา-
วิทยาลัยในขั้นนี้ทั่วทุกคน

การศึกษาภาคค่ำนั้น ผมเองเคยประสบมาเอง ว่าเป็นการศึกษาที่ต้องอาศัยวิริยะอุตสาหะมากกว่าการศึกษาในภาคปกติ เพราะผู้ที่ต้องทำงานในภาคกลางวันเพื่อเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัว แล้วยังต้องมาขับเคี่ยวกับการศึกษาในภาคค่ำนั้น เป็นผู้ที่ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษ ฉะนั้นจึงควรแก่การสรรเสริญเป็นอย่างมาก

เมื่อท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตไปแล้ว นอกจากจะมีความภาคภูมิใจภายในใจของท่านแล้ว ขออย่าได้ประมาท เพราะบัณฑิตที่แท้จริงย่อมไม่ประมาท ไม่ทระนง วิชาความรู้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด เราจะต้องขวนขวายแสวงหาวิชาต่อไป และจะต้องแสวงหาประสบการณ์ต่อไป

ขอให้คุณพระรัตนตรัยจงบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีความคิดเห็นอันแจ่มใสและยึดมั่นอยู่แต่สุจริตธรรมอยู่เสมอ และจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดจนครอบครัวของแต่ละคนตลอดไปเป็นกาลนาน