"ความจริง ความงาม ความดี" ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย

วีดิทัศน์ประวัติ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์  และ ภาพยนตร์สารคดีขนาดสั้น "ความจริง ความงาม ความดี" ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 5 ตอน บอกเล่าเรื่องราวหลากมิติของ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตลอดเส้นทาง 12 ปีของการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. ผ่านมุมมองจากอดีตผู้ร่วมงาน อดีตผู้ว่าการ ธปท. นักวิชาการ และพนักงานปัจจุบัน เพื่อร่วมส่งต่อมรดกทางอุดมคติ "ความจริง ความงาม ความดี" ที่อยู่เหนือกาลเวลา (Timeless) ของท่าน​​​​

 

วิดีทัศน์ประวัติ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์


 

สารคดีชุด “ความจริง ความงาม ความดี” ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กับ ธปท. จำนวน 5 ตอน

 

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 1 "เพราะ ความจ​ริง"

 

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 2 "ด้วย ความงาม"

 

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 3 "และ ความดี"

 

สารคดี อ.ป๋วยตอนที่ 4 "สร้าง แรงบันดาลใจ"

 

สารคดี อ.ป๋วย ตอนที่ 5 "สู่ ความภาคภูมิ"


 

สารคดีตามรอย อ.ป๋วย ในประเทศอังกฤษ

 

คณะ Puey Trip in England โดยโครงการ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วยฯ ธรรมศาสตร์ ออกเดินทางตามรอย อ.ป๋วย ถ่ายทอดชีวประวัติของ อ.ป๋วย ออกมาเป็นสารคดี โดยจะไปยังสถานที่สำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อ.ป๋วย ในช่วงชีวิตต่างๆ ของท่าน